YURTDIŞI SÜRELERİNİN TÜRK EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Türkiye’den emeklilik mevzuu, yaşlılık sigortasınca yapılan yardımlar ve emeklilik ile ilgili önemli görülen diğer hususlar genel hatlarıyla genel bilgi olarak aşağıda özet olarak sunulmuştur.