ALMANYA’DA ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA 01.01.2015 TARİHİNDEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİREN ÖNEMLİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

 

 

Yurtdışında bulunan vatandaşlarımızı da ilgilendiren Türkiye’den borçlanma yoluyla emeklilikle ilgili değişiklik öngören “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun – Torba Kanun Kanun“, 11.09.2014 tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

ÇOCUK YETİŞTİRME SÜRELERİNİN EMEKLİLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ,
ANNELERİN 1992’DEN ÖNCE DOĞAN ÇOCUKLARI İÇİN İLAVE 1 YIL  SİGORTALI SAYILMALARI

ALMANYA’DA ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA 01.01.2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİREN ÖNEMLİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ
Türkiye Emeklilik Aylıklarından Almanya`da Hastalık Sigortasına Prim Kesilmesi
Almanya´da Çalışma ve Sosyal Güvenlik alanında 01.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren önemli Mevzuat değişiklikleri
01.01.2011 TARİHİNDEN İTİBAREN YÜRÜLÜĞE GİREN ÖNEMLİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ
Meslek seçimiyle ilgili veli ve gençlerimiz için önemli bilgilerin yer aldığı "Meslek Seçiminde Destek" adlı derginin 2010/2011 sayısı çıkmıştır.