Yerel Mahkeme Kararları

Kuzey Ren Vestfalya Sosyal Mahkemesi, ikinci basamak işsizlik parasının hesaplanmasında, akrabalardan alınan faizsiz borç miktarının nazarı dikkate alınamayacağına hükmetmiştir. Mahkeme, böyle bir borç miktarının bankalardan alınan krediler gibi belgelenmesine gerek olmadığına, borcun belli bir süre içinde geri ödenmek zorunda olması nedeniyle alınan borç miktarının ikinci basamak işsizlik parası uygulaması çerçevesinde kişinin mal varlığı olarak değerlendirilemeyeceğine karar vermiştir.

Frankfurt İş Mahkemesi, çalışanın işyerinde değeri çok az olan bir nesneyi çalması durumunda işverenin işçisinin sözleşmesini bildirim öneli olmadan da feshedebileceğine belirterek, iş bitiminde işyerinden 3 küçük sandviç ekmeği çalan işçisini işten çıkaran işvereni haklı bulmuştur.

Schleswig Holstein İş Mahkemesi,  reşit olmayan çalışanını işten çıkaran işverenin, sözleşme fesih bildiriminin mutlaka çalışanın ebeveynine tebliğ etmesi gerektiğine, reşit olmayan çalışana,  anne ve babasına iletmek üzere verilen fesih bildiriminin geçerli olmayacağına, bu nedenle iş ilişkisinin devam ettiğine hükmetmiştir.

Federal İdare Mahkemesi, yabancıların yasal ikamet sürelerinde meydana gelen kesintilerin hangi durumlarda nazarı dikkate alınacağına ilişkin bir karar almıştır. Bilindiği üzere İkamet Kanunu’nun 26’ncı maddesinin 4’üncü fıkrasına göre bir yabancıya oturma hakkı (Niederlassungserlaubnis) verilebilmesi için yabancının 7 yıldan beri kesintisiz ikamet izni sahibi olması gerekmektedir. İkamet Kanunu’nun 85’inci maddesi, yabancılar dairesine bir yıla kadar olan kesintiye uğrayan ikamet durumlarını nazarı dikkate alıp almama hususunda takdir yetkisi vermiştir.

Eyalet İdare Mahkemesi Kararında, okuma yazma bilmeyen yabancıların Alman vatandaşlığına geçemeyeceğine hükmetmiştir. Mahkemenin kararında şifahi dil bilgisinin yeterli olmayacağı, yabancının en azından yazılı belgeleri, formülerleri kimsenin yardımı olmadan okuması gerektiği vurgulanmıştır.

Eyalet İdare Mahkemesi Kararında, okuma yazma bilmeyen yabancıların Alman vatandaşlığına geçemeyeceğine hükmetmiştir. Mahkemenin kararında şifahi dil bilgisinin yeterli olmayacağı, yabancının en azından yazılı belgeleri, formülerleri kimsenin yardımı olmadan okuması gerektiği vurgulanmıştır.

Federal İdare Mahkemesi 19 Şubat 2009 tarihinde düşük yaşlılık aylığından dolayı sosyal yardım alan bir kişinin hangi durumlarda Alman vatandaşlığına alınıp alınamayacağı hususunda karar vermiştir.