Genel Mevzuat

Reklam

Meslek Eğitimi

Almanya’daki toplumumuzun en önemli sorunlarının başında eğitimin, eğitimin istihdama etkisinden dolayı da yüksek orandaki işsizliğin geldiği kuşkusuz bir gerçektir.

60’lı yıllarda Almanya’ya gelen birinci nesil babalarımız veya dedelerimizin kendi şartları içerisinde genelde fazla bir tahsilleri ve bilgileri yoktu. Ancak, o zaman ihtiyaç duyulan güçleri, emekleri, azimleri ve sabırları vardı. Bunlarla o zamanki şartlarda işsiz kalmıyor, çalışabiliyor ve üretime katkıda bulunabiliyorlardı. Bugün sadece Almanya’da değil, Türkiye’de ve neredeyse tüm dünyada bilgi ve beceri olmadan üretime gerektiği gibi katılmak mümkün olmuyor, aranılan bilgi ve beceriye sahip olmayanlar da bir iş bulamıyorlar.

İş piyasasındaki Genel Durumumuz

Vatandaşlarımız arasındaki işsizlik oranı genel işsizlik oranının 3 katına yakındır. Tabloya rakamlarla bakacak olursak; 2010 yılı Haziran ayı itibarıyla Almanya’da 3.150.300 işsiz bulunmakta, bunlardan 502.653’ü yabancı ve bunun 147.166’sı Türk vatandaşlarından oluşmaktadır. İşsizlik oranı olarak genel işsizlik % 7,5, Alman vatandaşlarında % 6,9, yabancılarda % 15,4, Türk vatandaşlarında ise % 21,8’dir. Bunun nedeni, 60’lı yıllardan bu yana ağırlıklı olarak emek yoğun işlerde üretim sektöründe çalışan vatandaşlarımızın büyük bir kesiminin bu sektörün sürekli küçülmesi nedeniyle işini kaybettiği, yeterli mesleki nitelik sahibi olmadıkları için de büyüyen hizmet sektöründe özellikle nitelikli işgücü lehine meydana gelen istihdam genişlemesinden gerektiği ölçüde yararlanamadığı görülmektedir.

Federal İş Ajansı’nın verilerine göre istihdamda bulunan Türk işgücünün % 73’ünün, işsiz vatandaşlarımızın ise % 82,9’unun bir mesleki niteliği bulunmamaktadır. Diğer bir ifadeyle, esas sorun, diğer faktörlerin yanı sıra yeterli meslek sahibi olunmamasından kaynaklanmaktadır.

Gençlerimiz arasında da genel ve mesleki eğitimde elde edilen başarı maalesef yeterli değildir. Alman gençlerinin liseye gitme başarısı % 30’lar da iken bu oran bizim genlerimizde % 10’larda seyretmektedir. Aynı şekilde meslek okullarına devam eden gençlerimizin sayısı da yetersizdir.  Bugün Alman gençlerinin 2/3’ü bir meslek öğrenirken, bu oran Türk gençlerinde 1/3’dür.

Eğitimin Önemi ve Fırsatlar

Çocuklarımızın okul öncesi eğitimden başlayarak onların iyi bir eğitim almalarına, lise ve üniversiteye gitme başarısı göstermelerine, bunlar olmaz ise mutlaka ama mutlaka günümüzde ve gelecekte geçerli bir meslek sahibi olmalarına yardımcı olmak zorundayız.

Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluklarımız, gerek genel eğitimdeki başarının artırılması, gerekse yüksek okula gitme başarısı gösteremeyen gençlerimizin bir meslek öğrenmeleri konusunda ilgili yerel makamlarla çalışmalar yürütmektedirler. Bunlardan, gençlerimizin ileride istihdam şanslarını artırmak, onlara daha iyi bir gelecek hazırlamak amacıyla Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluklarımız ile Federal İş Ajansı arasında gençlerimizin mesleki eğitim imkanlarından daha fazla yararlanmalarını sağlamak amacıyla bir işbirliği geliştirilmiştir.

Derneklerimizle beraber yürütülen söz konusu işbirliği çalışmalarına Alman eğitim müdürlükleri, sanayi ve ticaret odaları ile el sanatları odaları da katkı sağlamaktadırlar. Berlin, Frankfurt, Stuttgart ve Münih başkonsolosluklarımız görev bölgelerinde 2009 yılında başlatılan işbirliği ile genel eğitimdeki başarının artırılması ve gençlerimizin mutlaka bir meslek edinmeleri hedeflenmektedir.

Mesleki eğitim, mesleki başarının yanısıra kişilik gelişimi açısından da kişinin hayatında önemli bir rol oynamaktadır. İyi bir mesleki eğitim, iyi bir gelecek anlamına gelmekte ve işsizliğe karşı en önemli tedbirdir. Meslek sahibi olanlar, toplumsal yaşamda ve iş piyasasında yüksek ücret alması, meslekte yükselmesi, yüksek okulda tahsil yapma yolunun açılması, kendi işyerini kurmasının kolaylaşması gibi önemli avantajlar elde etmektedirler.

Yararlanılabilecek Kaynaklar

Sitemizde, gençlerimiz ve anne babalarının Alman eğitim sistemini daha iyi tanımaları, çocuklarımızın okulda başarılı olmaları ve geleceğe yönelik meslekleri öğrenmeleri için faydalı bilgilere de yer verilecektir. Meslek seçimiyle ilgili özellikle anne babalar için büyük bir birikim neticesinde titizlikle Türkçe ve Almanca olarak hazırlanmış “Meslek Seçimi -planet-beruf.de-“ adlı derginin okunmasını önemle tavsiye ediyoruz. Ayrıca, Meslek Enformasyon Merkezi’nde (Berufs-Informations-Zentrum (BIZ) görevli uzmanlardan ve buradaki yayınlardan da her zaman yararlanılabilir.

Okunma 37180 defa