Kuzey Ren Vestfalya Sosyal Mahkemesi’nin akrabalardan alınan borcun II. basamak işsizlik parasının hesaplanmasında dikkate alınmasına ilişkin 7AS62/08 sayılı Kararı

Kuzey Ren Vestfalya Sosyal Mahkemesi, ikinci basamak işsizlik parasının hesaplanmasında, akrabalardan alınan faizsiz borç miktarının nazarı dikkate alınamayacağına hükmetmiştir. Mahkeme, böyle bir borç miktarının bankalardan alınan krediler gibi belgelenmesine gerek olmadığına, borcun belli bir süre içinde geri ödenmek zorunda olması nedeniyle alınan borç miktarının ikinci basamak işsizlik parası uygulaması çerçevesinde kişinin mal varlığı olarak değerlendirilemeyeceğine karar vermiştir.

Okunma 3660 defa