Baden-Württemberg Eyalet İdare Mahkemesi’nin yazma bilmeyen bir yabancının Alman vatandaşlığına geçmesine ilişkin 26.02.2009 tarihli Kararı

Eyalet İdare Mahkemesi Kararında, okuma yazma bilmeyen yabancıların Alman vatandaşlığına geçemeyeceğine hükmetmiştir. Mahkemenin kararında şifahi dil bilgisinin yeterli olmayacağı, yabancının en azından yazılı belgeleri, formülerleri kimsenin yardımı olmadan okuması gerektiği vurgulanmıştır.

Eyalet İdare Mahkemesi, 1989 yılından beri Almanya’da yaşayan bir Türk vatandaşının davasına bakmıştır. Davacı Türk, hiç bir zaman okula gitmediğini ve okuma yazma bilmediğini, bu nedenle de yazılı belgeleri okuyamadığını ifade etmiştir. İdare Mahkemesi,  Alman Vatandaşlık Yasası’nın şart koştuğu yeterli Almanca bilgisine sahip olmadığı gerekçesiyle davacı Türk vatandaşının başvurusunu reddetmiştir.

Mahkeme Kararında, sosyal, siyasi ve toplumsal bir entegrasyonun ancak yazılı ve görsel medyanın anlaşılmasından ve Alman toplumu ile iletişim kurmaktan geçtiğini vurgulamıştır. Yeterli uyum için yabancının yazılı açıklamaların doğru olup olmadığını anlamasını gerekmektedir. Mahkeme, okuma yazma bilmeyen bir kişi için vatandaşlığa geçişte Alman idari mercilerinin bir istisna yapmasının mümkün olabileceğini, ancak 19 yaşından beri Almanya’da yaşayan bir kişinin geçen bu süre zarfında okuma yazma kurslarına katılmamasının kendi kusuru sayılacağını ve bu durumun bu istisnaya izin vermediğini, hali hazırda 39 yaşında olan davacının okuma yazma kursuna  katılmasının bugün için de mümkün olduğunu belirtmiştir.

Okunma 4836 defa